XL-5 Kalverhok

voor VDK Products

De huisvesting van melkveekalveren is uitermate belangrijk en heeft effect op de toekomstige melkproductie van het gehuisveste vee. Samen met VDK products heeft Balini een groepshok ontwikkeld dat een groep van maximaal vijf kalveren alle bescherming biedt die de kalveren nodig hebben tegen de invloeden van buitenaf. Optioneel kan het hok worden voorzien van een uitloophekwerk, welke is op te klappen tijdens het schoonmaken.

Balini Productinnovatie

Copyright © 2024 Balini Productinnovatie - All rights reserved - Privacy statement