Bij aanvang van een project wordt er begonnen met een oriëntatie om de productstrategie te bepalen. Hieruit ontstaat een zoektraject naar innovatieve ideeën die tijdens de conceptontwikkeling uitgewerkt worden tot haalbare producten.

Oriëntatie

Het doel van de analysefase is om tot de juiste productstrategie te komen. Dit is nodig om een product te kunnen ontwerpen met het juiste onderscheidende vermogen. Dit bereiken we door goed na te denken over: materiaalgebruik, productietechnieken, milieuvriendelijkheid, duurzaamheid, economische aspecten, trends in de branche, concurrentiepositie, distributiemogelijkheden, etc.

 

Ideegeneratie

Nadat de productstrategie is vastgesteld ontstaat er een zoektraject die zijn vorm krijgt in handschetsen en visualisaties. De ideeën die voldoen aan de gestelde eisen van het product worden gepresenteerd als concept. Samen met de klant wordt er een besluit genomen over de te volgen weg van het gekozen concept.

 

Conceptontwikkeling

De gekozen concepten worden tijdens de conceptontwikkeling uitgewerkt tot haalbare producten die voldoen aan alle eisen met betrekking tot; ergonomie, productietechnieken, materialen, economische en ecologische aspecten, transport, opslag en distributie. Aan het einde van deze fase volgt een realistisch, haalbaar productvoorstel.

Balini Productinnovatie

  • Rijksstraatweg 171
    6573 CN Beek (Berg en Dal)
    Nederland
  • +31 (0)24 679 32 72
  • +31 (0)24 679 24 86
  • info@balini.nl

Copyright © 2020 Balini Productinnovatie - All rights reserved - Privacy statement