Product laten ontwerpen

Als u een product wilt laten ontwerpen, start dat bij Balini bij het bepalen van een strategie. Nadat de productstrategie en het plan van aanpak is vastgesteld, ontstaat er een zoektraject die zijn vorm krijgt in handschetsen en visualisaties hoe u de producten wilt laten ontwikkelen. Vervolgens wordt het idee verder gedimensioneerd en gedetailleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van testmodellen om het product te laten uitwerken.

Een product laten ontwerpen start met een ideegeneratie

Op het moment dat de oriëntatie en analyse voor het product dat u wilt laten ontwerpen achter de rug is, starten we met een ideegeneratie. Hierin wordt er gezocht naar verschillende ideeën en ideerichtingen om de producten te laten ontwikkelen. De ideeën die voldoen aan de opgestelde eisen en wensen uit de oriëntatie, worden verder vormgegeven door het product te laten uitwerken in een prototype.

Engineering en testmodellen

In dit gedeelte van het proces om een product te laten ontwerpen ligt de focus op onder andere:

  • Ergonomie
  • Transport
  • Distributie
  • Engineering

Vooral engineering: het dimensioneren en detailleren van de producten die u wilt laten ontwikkelen met behulp van CAD-tekeningen in 2D en 3D, neemt een groot deel van de tijd in beslag. Ons CAD-tekenbureau stelt de tekeningen op in programma’s zoals SolidWorks. Hierbij wordt ook de keuze gemaakt voor het materiaal en welke productietechniek gebruikt wordt om het product in 3D te laten uitwerken. Tevens kunnen deze CAD tekeningen gebruikt worden voor prototypes, testmodellen en/of mock-ups.

Procesbewaking, productietechniek en eindmodel

Bij deze fase worden de verschillende keuzes altijd gemaakt in samenspraak met de opdrachtgever. Dit is essentieel om een samenwerking te creëren waarbij er wordt gestreefd naar het ultieme ontwerp voor het product dat u wilt laten ontwerpen. Elke keuze heeft een directe invloed op het ontwerpproces en bepaald welke stappen er gezet moeten worden om de producten te laten ontwikkelen. Bij elke stap van bijvoorbeeld het ontwikkelen van een consumentenproduct, wordt er geëvalueerd en teruggekoppeld naar u, als opdrachtgever. Door deze procesbewaking kan waar nodig het ontwerptraject bijgestuurd- of aangevuld worden. Er wordt gewerkt naar een concreet 3D-model én (eventueel) fysiek eindmodel waarin alle details zijn verwerkt. Hierbij is het ontwerp geoptimaliseerd voor het gekozen materiaal én productietechniek. Indien er sprake is van een functioneel eindmodel van het product dat u heeft laten uitwerken, zullen verschillende testen worden uitgevoerd om het ontwerp te toetsen aan de eerder opgestelde eisen en wensen.

Realiseer uw eigen product

Wilt u uw eigen product laten ontwerpen? Wij gaan graag met u in gesprek. Door de jaren heen hebben vele klanten al producten bij ons laten ontwikkelen en met succes! Een product laten uitwerken gaat stap voor stap en wij nemen u graag mee in dit proces. Bel 024 – 679 32 72 of stuur een e-mail naar info@balini.nl voor meer informatie of voor het maken van een afspraak. Bekijk ons portfolio voor ons eerdere werk.

Balini Productinnovatie

Copyright © 2024 Balini Productinnovatie - All rights reserved - Privacy statement