Showroom

voor Soendgen Keramik

Soendgen Keramik, één van de grootste bloempotten fabrikanten van Europa, wilde in een kale bedrijfshal een + 550 m2 grote- en vooral sfeervolle showroom gerealiseerd zien voor haar assortiment bloempotten. Een belangrijke eis was dat alle aangebrachte wanden e.d. naderhand zonder achterlating van zichtbare sporen verwijder baar moesten zijn. In de showroom moest plaats zijn voor aparte presentaties voor in- en outdoor keramiek, een volledig ingerichte keuken, een aparte ruimte voor presentaties aan speciale klanten, een auditorium, ontmoetingsruimte voor het personeel, besprekingsruimte, en bergruimte voor beursspullen.

Balini heeft dit opgelost door een zo open mogelijk ontwerp te maken. Door de strategische plaatsing van slechts enkele 4m hoge Metal Stud wanden in de 7,5m hoge hal en de keuken als een, aan 2 kanten open, losse “doos” in de ruimte te concipiëren ontstond toch het idee van afscheiding. Door toepassing van een grote akoestische luifel en op gelijke hoogte afgehangen stroomrails voor de verlichting ontstond er een optisch plafond op 4m hoogte wat aangenaam aanvoelt.

De aparte gebruiksruimtes worden slechts aangegeven door akoestische verlichtingsarmaturen, samen met vloerbedekking of tapijt. Voor de presentatie van het outdoor keramiek is gekozen voor een terras uit composiet planken met een 4m hoge groen geverfde wand als achtergrond.
Door de gebruiksruimtes meer te suggereren dan werkelijk fysiek af te scheiden is toch aan alle eisen van de opdrachtgever voldaan, maar is het gebruik van de gehele showroom is zo flexibel mogelijk gebleven voor de telkens veranderende shows, terwijl de bezoeker zich toch aangenaam omsloten voelt.