Oriëntatie & analyse

Het doel van de oriëntatie en analyse is om tot de juiste productstrategie en een plan van aanpak te komen. Door eerst de opdrachtomschrijving en probleemstelling te formuleren kunnen verschillende analyses concreet en efficiënt worden uitgevoerd.

Onderzoek

Naast bijvoorbeeld een bedrijfs-, doelgroep- en functieanalyse wordt ook een markt- en haalbaarheidsonderzoek gedaan om uiteindelijk tot een product te komen met het juiste onderscheidende vermogen.

 

 

Eisen, wensen en plan van aanpak

Om dit te bereiken wordt gekeken naar productietechnieken, materiaalgebruik, duurzaamheid, concurrentiepositie en distributiemogelijkheden. Door het in kaart brengen van de eisen en wensen wordt de analysefase afgerond en kan met behulp van de eerder bepaalde product strategie een plan van aanpak worden opgesteld.

Volgende fase

Het plan van aanpak is het uitgangspunt van waaruit de volgende stap gezet kan worden naar het productontwerp / de productontwikkeling.

Balini Productinnovatie

Copyright © 2024 Balini Productinnovatie - All rights reserved - Privacy statement